S04E01 - O Developer Experience, czyli jak programuje się w Allegro - Michał Janiszewski

  • Czym jest Developer Experience (DX) w Allegro i kto za nie odpowiada?
  • Co robimy, jako firma, aby nasi developerzy(-ki) mieli(-ły) jak największy komfort pracy?
  • Czym jest Allegro Developer Platform i jak dużą swobodę w wyborze technologii pozostawia developer(k)om?
  • Jak mierzymy zadowolenie użytkowników i efektywność naszych narzędzi? Skąd wiemy co naprawdę się sprawdza na różnych płaszczyznach?
doubleclick fb